Uniwersytety Trzeciego Wieku rosną jak grzyby po deszczu. Na mapie uczelni dla seniorów przybył kolejny punkt – Akademia 50+, która działać będzie przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
fit.pl
2011-07-12 00:00
Udostępnij
Akademia 50+ na rzeszowskiej WSIiZ
Akademia jest adresowana przede wszystkim do osób, które ukończyły 50 lat. Jednak ta bariera wiekowa nie będzie sztywno przestrzegana. Ma być to miejsce dla osób, które chcą być wciąż aktywne fizycznie i intelektualnie pomimo swojego wieku.

Zajęcia w formie wykładów będą odbywały się raz w tygodniu, po południu. Tematyka wykładów będzie zróżnicowana. Będą to zarówno ciekawe miejsca w regionie, kraju i na świecie, obyczaje, religie, historia i współczesność, jak i zdrowy styl życia, profilaktyka chorób, kosmetologia, administracja państwowa i biologia w tym np. genetyka. Tematyka zajęć będzie również w miarę możliwości poszerzana.

Oprócz wykładów będą odbywały się także zajęcia z projektowania ogrodów, fotograficzne, lektoraty językowe na różnych poziomach. Utworzone zostaną również sekcje komputerowe, na których seniorzy będą mogli poznać podstawy obsługi komputera. Miłośnicy kart oraz szachów również znajdą coś dla siebie.

Oferta Akademii 50+ będzie zawierała także propozycje zajęć sportowo-rekreacyjnych, takich jak: wycieczki krajoznawcze, gimnastyka, rehabilitacja czy marsze nordic walking, zdobywające coraz większą popularność wśród seniorów.

Uczestnictwo w zajęciach ma pomóc osobom starszym w asymilacji w zmieniającym się środowisku. Organizatorzy chcą zachęcić słuchaczy Akademii 50+ do twórczej pracy i działalności na rzecz środowiska lokalnego, a także umożliwić seniorom pomoc w kształtowaniu aktywności umysłowej, emocjonalnej i fizycznej.

www.senior.fit.pl