25 maja 2011 radomscy seniorzy tłumnie przybyli na kolejne spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tym razem tematem wykładu była historia muzyki na ziemi radomskiej
fit.pl
2011-05-26 00:00
Udostępnij
Kolejne spotkanie radomskiego UTW
seniorzy3

Wykład poprowadziła, znana w środowisku radomskich seniorów, Izabela Mosańska. Pani Izabela prowadzi również zajęcia i warsztaty teatralne, w których udział biorą słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Okazją do spotkania i porozmawiania o muzyce było wydanie przez Panią Izabelę książki, traktującej o powstaniu szkoły muzycznej w Radomiu im. Oskara Kolberga. Pani Izabela opowiedziała zgromadzonym o początkach muzyki na ziemiach radomskich, a także o sławnych nauczycielach, którzy z naszego regionu się wywodzą.

seniorzy4

Przywołała również anegdotę o tym, jak wyglądała pierwsza radomska „szkoła muzyczna”. Otóż mieściła się ona w dwóch pomieszczeniach. W jednym z nich znajdowała się kancelaria szkoły, pokój nauczycielski, a za parawanem stało łóżko dyrektora i jego żony. Druga sala była przeznaczona na ćwiczenia uczniów. Jednak o jakiejkolwiek dobrej akustyce można było zapomnieć – dodatkowo szkoła sąsiadowała z zakładem szewskim! Szkoła nie posiadała żadnych instrumentów, w większości były one przynoszone przez nauczycieli lub uczniów, którzy posiadali swoje instrumenty.

seniorzy2

Wykład Pani Izabeli zakończyła projekcja filmu o Szkole Muzycznej im. Oskara Kolberga, który pokazywał trudne początki szkoły oraz kolejne etapy jej unowocześniania, aż do momentu wzniesienia nowego budynku.

Spotkanie jak zawsze cieszyło się dużym zainteresowaniem. Słuchacze byli pod wrażeniem wiedzy wykładowczyni.
- To było interesujące spotkanie. Dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy, na przykład o tym, że o 12 na radomskim ratuszu wygrywany jest hejnał – powiedziała nam jedna z uczestniczek wykładu.

Kolejne spotkanie radomskich seniorów już 8 czerwca. 22 czerwca natomiast oficjalnie zostanie zakończony semestr Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Radomiu.

seniorzy5

www.senior.fit.pl