KONKURS - SŁONECZNY PORADNIK ZIAJA

Opalanie powinno być przyjemnością, dlatego ważne jest, żeby tak długo oczekiwane spotkanie ze słońcem obyło się bez przykrych konsekwencji.
fit.pl
2015-06-15 00:00
Udostępnij
KONKURS - SŁONECZNY PORADNIK ZIAJA
Aby dłużej cieszyć się kąpielami słonecznymi, bez narażania na szkodliwe działanie promieni UV, należy odpowiednio chronić skórę. Z pomocą przychodzą preparaty sopot sun.

- Opalenizna pojawi się szybciej jeśli przed wyjściem na słońce użyjesz emulsji do twarzy i ciała masło kakaowe 5%, która lekko natłuszcza i nawilża skórę oraz przyśpiesza proces opalania.

- Pamiętaj jednak o stosowaniu odpowiedniego preparatu ochronnego w czasie przebywania na słońcu. SPF - współczynnik ochrony przeciwsłonecznej -powinien być dobrany do fototypu skóry według zasady: im bardziej skóra jest wrażliwsza, skłonna do poparzeń i reakcji fotoalergicznych, tym filtr powinien być wyższy.

- W pierwszych dniach opalania używaj preparatów z faktorami bardzo wysokimi, a dopiero kiedy skóra przyzwyczai się do działania promieni słonecznych, stosuj faktory średnie i niskie.

- Nie zapomnij o ochronie ust i znamion.

- Skóra po kąpieli słonecznej może być podrażniona, szczególnie, jeśli nie została odpowiednio zabezpieczona. Ukojenie przyniesie chłodzące mleczko z wapniem. Zawarty w nim D-panthenol oraz alantoina, kompleks wapniowy i witamina A działają uspokajająco i osłaniająco na naskórek, jednocześnie przyspieszają naturalne procesy regeneracyjne skóry.

Niech spotkań ze słońcem będzie jak najwięcej, a piękna opalenizna pozostanie najlepszą pamiątką po słonecznych kąpielach.

 

 >>> KONKURS<<<

 

Wygraj jeden z zestawów kosmetyków ZIAJA Sopot Sun i ciesz się kąpielami słonecznymi. Opowiedz nam: Jakie są Twoje sprawdzone miejsca i sposoby na spędzanie letnich dni, które mógłbyś polecić osobom odwiedzającym Twój region? Stwórz krótki przewodnik w stylu fit i zdobądź szansę na 1 z 15 zestawów słonecznych kosmetyków Ziaja Sopot Sun!

sopot%20sun%20wakacje%20z%20logo

 W skład zestawu wchodzą:
- SOPOT SUN, antyoksydacyjny krem z witaminą C SPF 50+ (50 ml)
- SOPOT SUN, wodoodporna emulsja do opalania SPF 50+ (125 ml)
- SOPOT SUN, wodoodporna emulsja do opalania SPF 15 (150 ml)
- SOPOT SUN, chłodzące mleczko po opalaniu z wapniem (200 ml)
- SOPOT SUN, preparat na usta i znamiona SPF 30 (15 ml)
- SOPOT SUN, masło kakaowe skoncentrowana emulsja do twarzy i ciała (200 ml)
 

 

 

>>>KONKURS ROZWIĄZANY<<<

aby zobaczyć listę osób które wygrały: kliknij tutaj 

do każdego laureata został wysłany mail z informacją o wygranej!

 

REGULAMIN KONKURSU
"Słoneczny poradnik ZIAJA"

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Organizatorem konkursu " Słoneczny poradnik ZIAJA " zwany dalej konkursem, jest Fit.pl Sp. z o. o.
1.1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków sp z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Jesienna 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000021573 Kapitał zakładowy: 1 000 000 zł, NIP 584-020-11-86, zwana dalej „Fundatorem”.
2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27) i nie podlega regułom zawartym w ww. Ustawie, Rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Konkurs organizowany jest na stronie http://www.fit.pl serwisu FIT.pl. Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu trwa od dnia 15 czerwca 2015 roku do dni 30 czerwca 2015 roku, do godz. 24:00.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zgłoszenia w konkursie mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora konkursu oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu.
3. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z Organizatorem oraz w celach związanych z Konkursem.
4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 3 są przetwarzane przez FIT.pl Sp.z.o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Toruńska 9, wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji uczestnika Konkursu, wydania nagrody zwycięzcy i ewentualnie publicznego podania imienia i nazwiska zwycięzcy Konkursu - nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Konkursu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń.

3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem konkursu na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, może być każda osoba fizyczna, która od dnia15 czerwca 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku, do godz. 24:00. dokona zgłoszenia uczestnictwa w konkursie.
2. Zgłoszenie uczestnictwa będzie polegało na wykonaniu zadania konkursowego oraz przesłaniu zgłoszenia zatytułowanego „Słoneczny poradnik ZIAJA" na adres e-mail: konkurs@fit.pl. dla usprawnenia procesu wysyłki nagród prosmy o podanie w treści maila adresu korespondencyjnego oraz nr telefonu 


3. Zadaniem konkursowym uczestników jest odpowiedzieć na pytanie konkursowe:
"Jakie są Twoje sprawdzone miejsca i sposoby na spędzanie letnich dni, które mógłbyś polecić osobom odwiedzającym Twój region? Stwórz krótki przewodnik w stylu fit i zdobądź szansę na 1 z 15 zestawów słonecznych kosmetyków Ziaja Sopot Sun!"

Wygrają najciekawsze odpowiedzi. Prawidłowe wykonanie zadania konkursowego, data zgłoszenia, kreatywność, oryginalność, poczucie humoru, to kryteria brane pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzców


4. Każde przesłane zgłoszenie na adres konkurs@fit.pl z tytułem maila „słoneczny poradnik ZIAJA” w trakcie trwania konkursu będzie rejestrowane w systemie elektronicznym Organizatora, jako jedno uprawnienie do nagrody konkursowej. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz.
5. Każdy uczestnik, który dokonał prawidłowego zgłoszenia udziału w konkursie, może ubiegać się o nagrodę, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
6. W dniu 1 lipca 2015 roku specjalnie powołana przez Organizatora komisja konkursowa wybierze najciekawsze odpowiedzi konkursowe wyłaniając 15 zwycięzców.

4. NAGRODY

1. Nagrodami w konkursie jest 15 zestawów serii kosmetyków ZIAJA SOPOT SUN

W skład zestawu wchodzą:
- SOPOT SUN, antyoksydacyjny krem z witaminą C SPF 50+ (50 ml)
- SOPOT SUN, wodoodporna emulsja do opalania SPF 50+ (125 ml)
- SOPOT SUN, wodoodporna emulsja do opalania SPF 15 (150 ml)
- SOPOT SUN, chłodzące mleczko po opalaniu z wapniem (200 ml)
- SOPOT SUN, preparat na usta i znamiona SPF 30 (15 ml)
- SOPOT SUN, masło kakaowe skoncentrowana emulsja do twarzy i ciała (200 ml)

 wartość zestawu 51,51 zł netto

2. Nagrody w konkursie zostaną wydane nagrodzonym uczestnikom konkursu zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Nagrody zostaną wydane w terminie wskazanym w regulaminie konkursu
3. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursie.

5. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY I WYDANIE NAGRODY

1. Wyłonienie zwycięzców w konkursie, przeprowadzone zostanie przez specjalnie powołaną komisję konkursową w dniu 6 lipca 2015 roku.
2. W przyznaniu nagród biorą udział wszystkie zgłoszenia zarejestrowane od dnia 15 czerwca 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku, do godz. 24:00.
3. Prawidłowe wykonanie zadania konkursowego, data zgłoszenia, kreatywność odpowiedzi, oryginalność, poczucie humoru, to kryteria brane pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzców.
4. Zwycięzcy nagród zostaną powiadomieni droga mailową w terminie do 5 dni roboczych od dnia ich wyłonienia, pod adresem e-mail, z którego zostało dokonane zgłoszenie.
5. Organizator zastrzega, że powiadomienie zwycięzcy o wygraniu nagrody, nastąpi wyłącznie w formie opisanej powyżej i tylko taka forma powiadomienia stanowi podstawę roszczenia o wydanie nagrody.
6. Organizator zastrzega, że nie będzie informował pozostałych uczestników konkursu o braku wygranej droga mailową.
7. Organizator zastrzega, iż nie wypłaci równowartości nagród w gotówce.
8. Dane zwycięzcy będą udostępnione do wglądu w siedzibie Organizatora. Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji danych zwycięzcy oraz treści jego odpowiedzi na pytanie konkursowe m.in. na stronie www.fit.pl
9. Za pomocą wiadomości email potwierdzającej wygraną zwycięzca zostanie poproszony o potwierdzenie danych osobowych oraz danych adresowych. Zwycięzca zostanie także poinformowany, że w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia o wygranej powinien potwierdzić za pomocą wiadomości email dane osobowe oraz oświadczenie o pełnoletniości i zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym konkursem oraz, że nie dotyczą go zastrzeżenia pkt. 2 rozdział 2 niniejszego regulaminu.
10. Po otrzymaniu przez Organizatora potwierdzenia informacji oraz danych adresowych, o których mowa w punkcie 9, nagrody zostaną wysłane zwycięzcom pocztą lub kurierem w terminie wyznaczonym przez Organizatora jednak nie później niż 10 dni od daty przysłania maila o którym mowa w pkt. 9 rozdział 2 niniejszego regulaminu
11. Nagroda niewydana w konkursie z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy pozostaną w dyspozycji Organizatora.

6. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU
1. Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagrody oraz decydującym o przyznaniu nagrody, o których mowa w pkt. 4.1, będzie komisja konkursowa.
2. Komisja konkursowa składa się z 3 członków powołanych przez Organizatora.
3. Komisja konkursowa dokonując weryfikacji zgłoszeń konkursowych, weźmie pod uwagę prawidłowość przesłanych zgłoszeń zgodnie z niniejszym regulaminem oraz kryterium oryginalności wykonania zadania konkursowego.

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie 31 dni od ostatecznego dnia wydania nagród. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i ewentualnie numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji, adres email, z którego wysłane zostało zgłoszenie, treść wysłanego zgłoszenia, datę i godzinę wysłanego zgłoszenia.
3. Reklamacja winna być zgłoszona na adres Organizatora. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych, od daty ich otrzymania przez Organizatora.
4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie regulaminu.
5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

8. OGRANICZENIE ROSZCZEŃ

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzców konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia przez uczestników konkursu.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin konkursu dostępny będzie w biurze Organizatora: FIT.pl Sp.z.o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Toruńska 9 oraz www.fit.pl
2. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Wszelkie spory i roszczenia wynikłe z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
3.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa