Związek pomiędzy aktywnością fizyczną nastolatków a zdrowiem psychicznym w wieku dorosłym

Marka ASICS ogłasza wyniki swojego drugiego badania Global State of Mind Study, które odkrywa związek pomiędzy aktywnością fizyczną w wieku nastoletnim a pozytywnym samopoczuciem psychicznym w wieku dorosłym.
Aleksandra Załęska
2024-04-09 14:05
Udostępnij
Związek pomiędzy aktywnością fizyczną nastolatków a zdrowiem psychicznym w wieku dorosłym

Badanie przeprowadzono na próbie ponad 26 tysięcy respondentów z 22 krajów. Wykazało ono, że im więcej ludzie ćwiczą, tym wyższe są ich wyniki w kategorii "stanu umysłu". Na całym świecie aktywni respondenci osiągali średni wynik na poziomie 67/100, podczas gdy osoby nieaktywne uzyskiwały wynik 54/100.

Co więcej, badanie pokazało, że aktywność fizyczna w okresie nastoletnim ma bezpośredni wpływ na zdrowie psychiczne w późniejszym życiu. Osoby, które regularnie ćwiczyły w czasie dojrzewania, zgłaszały wyższe poziomy aktywności i wyniki "stanu umysłu" w dorosłości. Wyniki sugerują, że pozostanie aktywnym jako nastolatek jest kluczowe dla kształtowania właściwych nawyków ruchowych, które mogą wpłynąć pozytywnie na samopoczucie psychiczne w dorosłości.

Raport wskazał wiek 15-17 lat jako kluczowy okres dla utrzymania aktywności fizycznej, a także jako czas, w którym porzucenie ćwiczeń może znacząco wpłynąć na zdrowie psychiczne w przyszłości. Okazało się, że osoby, które regularnie ćwiczyły w wieku 15-17 lat, częściej pozostawały aktywne w późniejszym życiu i osiągały wyższe wyniki "stanu umysłu" w dorosłości (64/100 vs. 61/100) niż osoby, które nie były aktywne w tym okresie.

W porównaniu, respondenci, którzy zrezygnowali z ćwiczeń przed ukończeniem 15. roku życia, wykazywali najniższy poziom aktywności i najniższe wyniki "stanu umysłu" w dorosłości. 30% z nich nadal pozostawało nieaktywnych w wieku dorosłym i wykazywało o 11% mniejszą koncentrację, o 10% mniejszą pewność siebie, o 10% mniej spokój i o 10% mniej panowanie nad emocjami w porównaniu do osób, które były aktywne przez cały okres dojrzewania.

Co niepokojące, badanie ujawniło również lukę pokoleniową w zakresie aktywności fizycznej, przy czym młodsze pokolenia są coraz mniej aktywne. 57% "cichego pokolenia" (w wieku 78+) stwierdziło, że codziennie było aktywne w dzieciństwie, w porównaniu do zaledwie 19% pokolenia Z (w wieku 18-27 lat), co pokazuje niepokojącą tendencję do porzucania aktywności fizycznej przez młodsze pokolenia wcześniej i w większej liczbie niż starsze pokolenia.

W skali globalnej, członkowie pokolenia Z osiągali najniższe wyniki "stanu umysłu" ze średnią 62/100 w porównaniu do "Baby Boomers" - 68/100 i Silent Generation (tzw. "ciche pokolenie") - 70/100. - Niepokojące jest obserwowanie tego spadku poziomu aktywności wśród młodszych respondentów w tak krytycznym wieku, zwłaszcza że badanie ujawniło związek z gorszym samopoczuciem w dorosłości. Pokolenie Z na całym świecie już teraz osiąga najniższe wyniki w zakresie "stanu umysłu" (62/100) w porównaniu z "cichym pokoleniem" (70/100), więc może to mieć ogromny wpływ na zdrowie psychiczne na całym świecie już w niedalekiej przyszłości - mówi prof. Brendon Stubbs, wiodący badacz w dziedzinie ćwiczeń i zdrowia psychicznego z King's College w Londynie.

Firma ASICS powstała z przekonaniem, że sport i ćwiczenia przynoszą korzyści nie tylko ciału, ale także umysłowi. Właśnie dlatego nazywamy się ASICS: "Anima Sana in Corpore Sano", czyli "w zdrowym ciele, zdrowy duch". Wyniki naszego drugiego, globalnego badania State of Mind Study pokazują, jak ważne jest, aby młodzi ludzie byli aktywni i jaki wpływ może to mieć na ich umysły przez wiele lat. W ASICS jesteśmy zaangażowani we wspieranie i inspirację ludzi do ruchu na rzecz dobrego samopoczucia psychicznego przez całe życie - podsumował Gary Raucher, wiceprezes ASICS EMEA.