Ćwiczenia na świeżym powietrzu lepsze dla mózgu niż te w pomieszczeniach

Jest powszechnie wiadomo, że ćwiczenia fizyczne poprawiają funkcje poznawcze. Jednak środowisko, w którym wykonywane są ćwiczenia, może być równie ważne jak same ćwiczenia. Badania wykazały, że spędzanie czasu w naturalnym środowisku na świeżym powietrzu prowadzi do poprawy funkcji poznawczych podobnie jak ćwiczenia fizyczne. Korzyści płynące zarówno z ćwiczeń, jak i z przebywania w naturze sugerują, że ich połączenie może mieć jeszcze większy wpływ na funkcje mózgu. Pytanie brzmi: jaki jest związek między krótkotrwałym ćwiczeniem a środowiskiem na funkcje poznawcze?
Ilona WIlk
2024-06-03 14:54
Udostępnij
Ćwiczenia na świeżym powietrzu lepsze dla mózgu niż te w pomieszczeniach

Odpowiedzi na to pytanie szukano przy użyciu elektroencefalografii (EEG), aby zbadać funkcje poznawcze przed i po krótkich spacerach wewnątrz i na zewnątrz budynku u 30 uczestników (średnia wieku 21 lat, 95% CI [20, 22]). Wyniki pokazały poprawę wydajności i wzrost amplitudy P300, reakcji neuronalnej związanej z uwagą i pamięcią roboczą, po 15-minutowym spacerze na zewnątrz; taki rezultat nie wystąpił po spacerze wewnątrz. Wskazuje to, że środowisko może odgrywać większą rolę w zwiększaniu funkcji poznawczych, takich jak uwaga, niż same ćwiczenia, przynajmniej w kontekście krótkotrwałych ćwiczeń (tj. krótkiego spaceru). W dobie rosnącej urbanizacji i związanej z nią zwiększonej ilości czasu spędzanego w pomieszczeniach, zrozumienie, jak te czynniki wpływają na funkcje poznawcze, może być kluczowe w walce z negatywnymi skutkami zdrowotnymi.

Ćwiczenia fizyczne ogólnie poprawiają funkcje poznawcze. Jednak środowisko, w którym wykonywane są ćwiczenia, może być równie ważne jak same ćwiczenia. Rosnąca liczba badań podkreśla pozytywny wpływ natury na poprawę funkcji poznawczych i zdrowia psychicznego. Dlatego logiczne jest oczekiwanie, że połączenie tych dwóch czynników prowadzi do jeszcze większej poprawy funkcji poznawczych. Rzeczywiście, dowody wspierają te przypuszczenia: ćwiczenia na świeżym powietrzu przynoszą więcej korzyści dla mózgu niż ćwiczenia w pomieszczeniach. Niemniej jednak wyniki są niejasne dla krótkotrwałych ćwiczeń trwających poniżej 20 minut.

Metody i uczestnicy

W badaniu wzięło udział 30 uczestników, studentów Uniwersytetu Victoria w Kanadzie, średnia wieku wyniosła 21 lat. Uczestnicy byli proszeni o unikanie ćwiczeń i spożywania alkoholu przez 24 godziny przed testem oraz powstrzymanie się od jedzenia i spożywania kofeiny na dwie godziny przed testem. Wszyscy uczestnicy mieli normalny lub skorygowany wzrok i nie mieli znanych zaburzeń neurologicznych.

Procedura

Uczestnicy wykonali standardowe zadanie wizualne oddball na iPadzie, podczas gdy dane EEG były rejestrowane. Zadanie to oraz rejestracja EEG były przeprowadzane przed i po 15-minutowych spacerach wewnątrz budynku oraz na świeżym powietrzu. Spacery odbywały się na przestrzeni dwóch dni, średnio co dwa dni, ale nie więcej niż tydzień między spacerami.

Wyniki

Analiza wyników wykazała, że czas reakcji uległ zmniejszeniu po 15-minutowym spacerze na świeżym powietrzu, ale nie po spacerze wewnątrz budynku. Z kolei amplituda P300 wzrosła po spacerze na świeżym powietrzu, co jest związane z lepszymi procesami uwagi i pamięci roboczej. Te wyniki sugerują, że środowisko ma znaczący wpływ na funkcje poznawcze.

Dyskusja

Wyniki pokazują, że krótki spacer na świeżym powietrzu prowadzi do większej poprawy funkcji poznawczych niż spacer wewnątrz budynku. Zważywszy na rosnącą urbanizację i związane z nią spędzanie czasu w pomieszczeniach, wyniki te podkreślają znaczenie spędzania czasu na świeżym powietrzu, zwłaszcza podczas ćwiczeń. W świecie, gdzie wiele osób ćwiczy na siłowniach, wyniki sugerują, że lepiej byłoby ćwiczyć na zewnątrz.

Wnioski

Krótki spacer na świeżym powietrzu poprawia funkcje poznawcze bardziej niż spacer w pomieszczeniach. W dobie rosnącej urbanizacji i stylu życia spędzanego w pomieszczeniach, wyniki te podkreślają znaczenie przebywania na świeżym powietrzu. W świecie, w którym wiele osób ćwiczy w pomieszczeniach, wyniki sugerują, że korzystniej byłoby ćwiczyć na świeżym powietrzu.

Bibliografia

  1. Chang, Y. K., et al. Meta-analysis of exercise effects on cognition.
  2. Berman, M. G., et al. The cognitive benefits of interacting with nature.
  3. Yanagisawa, H., et al. Acute moderate exercise elicits increased dorsolateral prefrontal activation.

Artykuł powstał na podstawie pracy opublikowanej w Scientific Reports, vol. 13, artykuł nr 1140 (2023).

Autorzy: Katherine Boere, Kelsey Lloyd, Gordon Binsted & Olave E. Krigolson Scientific Reports volume 13, Article number: 1140 (2023)