Światowy Dzień bez Tytoniu 2024 stanowi wyjątkową okazję do zaapelowania do decydentów o ochronę przed agresywnymi taktykami marketingowymi przemysłu tytoniowego. Przemysł ten celuje w młodzież, kreując nową falę uzależnień w celu zwiększenia swoich zysków. Według szacunków, dzieci częściej sięgają po e-papierosy niż dorośli, a globalnie około 37 milionów osób w wieku 13-15 lat sięga po tytoń - alarmuje Polskie Towarzystwo Chorób Płuc.
Aleksandra Załęska
2024-05-29 11:09
Udostępnij
Światowy Dzień Bez Tytoniu 2024

„Osoby nieletnie, które zaczynają palić, są bardziej podatne na szybkie uzależnienie od nikotyny. Ich rozwijający się jeszcze mózg jest szczególnie wrażliwy na działanie substancji uzależniających. Dodatkowo, nikotyna może zakłócać rozwój mózgu nastolatków, zwłaszcza obszarów odpowiedzialnych za pamięć, koncentrację i podejmowanie decyzji. Istnieje również związek między paleniem tytoniu a występowaniem zaburzeń psychicznych, takich jak depresja i lęk” - zaznacza dr Małgorzata Czajkowska-Malinowska, prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.

Dlaczego warto zrezygnować z tytoniu?

Nikotyna zawarta w tytoniu jest silnie uzależniająca, a palenie tytoniu stanowi główny czynnik ryzyka chorób układu krążenia, układu oddechowego oraz ponad 20 różnych rodzajów raka, oraz wielu innych wyniszczających schorzeń. Co roku ponad 8 milionów osób umiera z powodu palenia tytoniu. W Polsce, według raportu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, palenie tytoniu w 2022 roku było głównym czynnikiem ryzyka chorobowego u mężczyzn, a u kobiet zajmowało drugie miejsce, zaraz po wysokim wskaźniku BMI.

Inicjatywy WHO: Walka z epidemią tytoniową

WHO, w ramach Ramowej Konwencji o Ograniczeniu Użycia Tytoniu (WHO FCTC), promuje kilka skutecznych działań mających na celu redukcję używania tytoniu. Wśród tych działań znajdują się monitorowanie używania tytoniu, ochrona ludności przed używaniem tytoniu, oferowanie wsparcia w rzucaniu palenia, ostrzeganie o zagrożeniach związanych z tytoniem, egzekwowanie zakazów reklamy, promocji i sponsorowania tytoniu, oraz podnoszenie podatków na produkty tytoniowe. Polski rząd intensywnie pracuje nad wprowadzaniem kolejnych ograniczeń, jednak środowisko medyczne apeluje o jak najszybsze i radykalne legislacyjne działania, które w pełni uświadomią społeczeństwo o szkodliwości wyrobów tytoniowych.

Korzyści z rezygnacji z tytoniu

Zaniechanie palenia przynosi wyraźne korzyści zdrowotne i ekonomiczne. Badania pokazują, że graficzne ostrzeżenia zdrowotne na opakowaniach oraz silne kampanie antytytoniowe zwiększają świadomość i motywację do rzucenia palenia. W krajach, które zastosowały wysokie opodatkowanie tytoniu, zaobserwowano znaczący spadek konsumpcji, szczególnie wśród młodzieży i grup o niskich dochodach.

Nowe produkty zawierające nikotynę i ich zagrożenia

Nowe metody dostarczania nikotyny, takie jak e-papierosy i podgrzewane produkty tytoniowe, są reklamowane jako mniej szkodliwe, jednak badania wskazują na liczne zagrożenia zdrowotne z nimi związ

 
PAP Zdrowie