Wydajemy mniej na leki przeciwko nadciśnieniu

Obniżka urzędowych cen leków przeciwko nadciśnieniu w 2006 roku zapoczątkowała pozytywny trend obniżek cen preparatów. Jak wskazują dane pochodzące z Monitora Zdrowia OSOZ w ciągu ostatnich 4 lat średnia cena opakowania leków obniżających ciśnienie spadła o blisko 10%
fit.pl
2010-08-16 00:00
Udostępnij
Wydajemy mniej na leki przeciwko nadciśnieniu
Dzięki temu w 2009 roku Polacy zapłacili o 13% mniej za leki przeciw nadciśnieniu w porównaniu z rokiem 2006.

Nadciśnienie tętnicze to choroba układu krążenia, której cechą charakterystyczną jest stałe lub okresowo podwyższone ciśnienie krwi. U około 90% chorych, nadciśnienie ma charakter pierwotny, tzn. bez znanej somatycznej przyczyny, którą dałoby się usunąć interwencją medyczną. W pozostałych przypadkach choroba ma charakter wtórny i znana jest przyczyna choroby jak np. choroba nerek czy gruczołów dokrewnych.

- Spadek wartości sprzedaży preparatów obniżających ciśnienie o 18% z 178 mln PLN w 2006 roku do 146 mln PLN w 2009 jest zadziwiający nie tylko ze względu na charakter dolegliwości nadciśnienia, ale i fakt że cały rynek sprzedaży aptecznej w tym samym okresie wzrósł o 23% - analizuje Łukasz Stopa, Kierownik Zakładu Analiz Statystycznych w Ogólnopolskim Systemie Ochrony Zdrowia.

medicine2

Ważnym czynnikiem wpływającym na spadek wartości sprzedaży preparatów przeciw nadciśnieniu jest spadek średniej ceny tych leków, który szczególnie zauważalny był na przełomie 2006-2007 roku. Związany był on przede wszystkim ze spadkiem średniej ceny urzędowej całej grupy ATC za leki obniżające ciśnienie z 34,57 zł w styczniu 2006 do 30,83 PLN w grudniu 2007 roku. Zmiana ta zapoczątkowała stały trend spadkowy średniej ceny opakowania, która od 2006 roku zmalała o blisko 30 groszy.

W 2006 r. odnotowano nie tylko rekordową wartość sprzedaży tego typu preparatów, ale i największą w badanym okresie ilość sprzedanych opakowań 5,85 mln sztuk. Od tego roku zarówno wartość jak i ilość sprzedanych opakowań stopniowo maleje. Warto zauważyć jednak, że ilość sprzedanych opakowań maleje zdecydowanie wolniej od wartości sprzedaży, tj. w ostatnich 4 latach spadła o 9,2% osiągając w 2009 roku wartość 5,315 mln sztuk.

Jednym z czynników mających wpływ na spadającą ilość sprzedanych opakowań może być wzrost ilości tabletek w opakowaniu. W rekordowym 2006 roku w opakowaniu było od 29,3 do 30,05 tabletek, a w ubiegłym roku 2009 opakowania zawierały od 30,00 do 30,65 co oznacza wyraźny wzrost o ponad 2%.

Według prognoz analityków Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia w 2010 roku nadal utrzyma się tendencja zniżkowa zarówno w przypadku wartości sprzedaży, ilości sprzedanych opakowań, jak i ceny pojedynczego opakowania preparatów przeciwko nadciśnieniu. Z kolei rok 2011 powinien przynieść ustabilizowanie się rynku i niewielkie wzrosty ilości sprzedanych opakowań jak i wartości sprzedaży. Co ciekawe prognozuje się, że cena pojedynczego opakowania będzie nadal maleć.

Monitor Zdrowia OSOZ to raport wydawany przez Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia, który w każdym miesiącu publikuje informacje dotyczące zachorowalności, kosztów leczenia oraz częstotliwości występowania chorób w Polsce. Szczegółowe informacje na temat bieżącej konsumpcji leków można znaleźć w miesięczniku OSOZ.

www.fit.pl