EuropeActive opowiada się za zdrowiem kobiet i równouprawnieniem płci

EuropeActive, wiodąca organizacja działająca na rzecz zdrowia i aktywności fizycznej, wzięła ostatnio udział w znaczącym wydarzeniu poświęconym zdrowiu kobiet. Wydarzenie to, zorganizowane przez posłankę do Parlamentu Europejskiego Samirę Rafaela oraz UN Women Brukseli, miało na celu podkreślenie kluczowych kwestii dotyczących zdrowia kobiet i promowanie równouprawnienia płci.
Ilona WIlk
2024-06-21 13:37
Udostępnij
EuropeActive opowiada się za zdrowiem kobiet i równouprawnieniem płci
social media Europe Active

Manifest "Porozmawiajmy o naszych ciałach"

Podczas spotkania zaprezentowano manifest "Porozmawiajmy o naszych ciałach", który wskazuje na istotne problemy związane z kobiecym zdrowiem. Jednym z głównych przesłań manifestu jest stwierdzenie: "jeśli o tym nie mówisz (o konkretnym kobiecym stanie zdrowia), to nie istnieje". Manifest ten koncentruje się na czterech kluczowych priorytetach:

  1. Zlikwidowanie luki w badaniach nad zdrowiem kobiet: Podkreśla potrzebę specjalnego finansowania oraz skupienia się na unikalnych potrzebach zdrowotnych kobiet.
  2. Bezpieczna autonomia cielesna i prawa zdrowotne: Zapewnienie kobietom dostępu do dokładnych informacji i technologii zdrowotnych.
  3. Pielęgnowanie reprezentatywnej siły roboczej w służbie zdrowia: Promowanie edukacji medycznej z uwzględnieniem aspektów płci oraz studiów nad płcią.
  4. Przewodzenie i współpraca: Wspieranie jednolitej strategii zdrowotnej Unii Europejskiej i eliminowanie nierówności w zdrowiu.

Kluczowe przesłania liderów

Podczas wydarzenia, ważne głosy europejskiej polityki i zdrowia publicznego podkreślały znaczenie działań na rzecz zdrowia kobiet:

  • Eurodeputowana Samira Rafaela: "Znajomość naszych ciał jest prawem człowieka".
  • Komisarz Helena Dalli: "Należy zrobić więcej w zakresie uwzględniania aspektu płci, aby zwiększyć świadomość zdrowotną kobiet".
  • Emma Lok: "Potrzebujemy więcej badań, polityki i funduszy na rzecz zdrowia kobiet".

EuropeActive na rzecz zdrowia kobiet

EuropeActive z pełnym zaangażowaniem dąży do realizacji celów przedstawionych w manifeście. Organizacja stawia sobie za cel poprawę zdrowia kobiet w całej Europie, wierząc, że zmiany są możliwe dzięki wspólnym działaniom i solidarności.

Jak możesz pomóc?

Każdy może przyczynić się do poprawy zdrowia kobiet i wspierania równouprawnienia płci. Dołącz do EuropeActive i stań się częścią ruchu na rzecz lepszej przyszłości. Wspólnie możemy zmieniać świat!

Aktualności Fit biz Europe Active
sekund