Ocenia się, że urazy kręgosłupa stanowią około 2-3% wszystkich wypadków sportowych. Jednakże spośród wszystkich urazów kręgosłupa aż 10% jest spowodowanych wypadkiem w czasie uprawiania sportu
fit.pl
2012-09-23 00:00
Udostępnij
Urazy kręgosłupa
Ocenia się, że urazy kręgosłupa stanowią około 2-3% wszystkich wypadków sportowych. Jednakże spośród wszystkich urazów kręgosłupa aż 10% jest spowodowanych wypadkiem w czasie uprawiania sportu. Następstwa w postaci przeciążeń i wtórnych zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa u ludzi młodych, a nawet dzieci są regułą po pewnym okresie uprawiania sportu wyczynowego.

Powszechność szeroko rozumianego uprawiania sportu stawia przed lekarzem sportowym następujące problemy:
 • Urazy w sporcie rekreacyjnym,
 • Urazy w sporcie wyczynowym,
 • Kwalifikacja do uprawiania sportu wyczynowego,
 • Schorzenia i przeciążenia kręgosłupa u sportowców wyczynowych,
 • Sport dzieci z wadami wrodzonymi (w tym narządu ruchu),
 • Sport po przebytych urazach kręgosłupa i rdzenia kręgowego.

Według częstości występowania, najczęściej do urazów kręgosłupa u dzieci i młodzieży dochodzi w czasie uprawiania sportu rekreacyjnego (istnieje tu wyraźna sezonowość oraz moda):
 • rowery górskie,
 • skoki do wody,
 • rolki,
 • narty.

Na drugim miejscu należy postawić wypadki w czasie lekcji wychowania fizycznego, głównie podczas ćwiczeń "akrobatycznych", najrzadsze natomiast są urazy w sporcie wyczynowym. Jednakże, jeżeli już wystąpią, to, w przypadku kręgosłupa, najczęściej są ciężkie i towarzyszą im urazy rdzenia kręgowego, względnie następstwa wykluczają zawodnika z dalszego uprawiania sportu. Pomimo stosunkowo małej liczby urazów w sporcie wyczynowym, najistotniejsze są wczesne zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, nawet u młodocianych sportowców.

W kwalifikacji do uprawiania sportu wyczynowego występują następujące problemy:
 • wady wrodzone kręgosłupa, takie jak kręgi przejściowe w obrębie odcinka szczytowo-potylicznego, piersiowo-lędźwiowego oraz lędźwiowo-krzyżowego,
 • wrodzone wady kręgów, czyli półkręgi, kręgi motyle, bloki kręgów, zaburzenia segmentacji,
 • dystrofie wzrostowe, schorzenia systemowe, skoliozy, wady rdzenia kręgowego.

Istnienie powyższych deformacji jest niebezpieczne w przypadku uprawiania sportu wyczynowego, zwłaszcza akrobatyki, sportów kontaktowych itp. Istnieje tu problem wcześniejszego wychwycenia wad, zanim dojdzie do sportowego urazu. Aczkolwiek wydaje się to oczywiste, to, z drugiej strony, narastająca liczba osób niepełnosprawnych, a chcących uprawiać sport, także wyczynowy, zmusza nas do wypracowania, być może bardziej liberalnych, zasad kwalifikowania do jego uprawiania.

Próbą pomocy w tym problemie wydaje się być klasyfikacja kręgosłupa u sportowców wg Marpon, pozwalająca także na pewne wnioskowanie o dopuszczeniu do uprawiania sportu po przebytych urazach kręgosłupa.

Typ I - uszkodzenia rdzenia kręgowego:
 • całkowite porażenie,
 • zespół przedni rdzenia,
 • zespół Brown-Sequarda,
 • zespół centralny rdzenia,
 • mieszane uszkodzenia niecałkowite rdzenia.

Typ II - przemijające uszkodzenia rdzenia kręgowego:
 • stłuczenie rdzenia,
 • neuropraxia,
 • zespół "piekących dłoni".

Typ III - zmiany radiologiczne bez ubytków neurologicznych:
 • wrodzona stenoza kanału kręgowego,
 • nabyta stenoza kanału kręgowego,
 • uszkodzenia tarczy międzykręgowej – wypadnięcie dysku,
 • niestabilne złamania i zwichnięcia kręgosłupa,
 • stabilne złamania kręgosłupa,
 • urazy więzadłowe powodujące niestabilność,
 • "kręgosłup oszczepnika" (spear tackler's spine).

Z punktu widzenia praktyki, w powyższej klasyfikacji najbardziej istotny wydaje się być punkt III. W podanych tu schorzeniach, nawet po wyleczeniu zawodnika, zarówno zachowawczym, jak i operacyjnym, otwarte pozostaje pytanie o dopuszczenie do dalszego uprawiania sportu.
 

www.fit.pl