fit.pl mobile logo

Ulgi podatkowe w rozliczeniu PIT-37

Każdy podatnik rozliczający swoje przychody uzyskane w roku podatkowym za pośrednictwem płatników i opodatkowane na zasadach ogólnych według progresywnej skali podatkowej wypełniając deklarację podatkową PIT-37 ma prawo skorzystać z ulg przysługujących mu z różnych tytułów. Ulgi te dzielimy na ulgi odliczane od dochodu i ulgi odliczane od podatku.

Ulgi odliczane od dochodu

Każdego odliczenia w deklaracji PIT-37 możemy dokonać pod warunkiem, że jesteśmy uprawnieni do korzystania z danej ulgi czy odliczenia.

Pierwszą grupą ulg przysługujących podatnikom są odliczenia powodujące pomniejszenie kwoty  dochody do opodatkowania, a w konsekwencji zmniejszenie podatku do zapłacenia. Odliczeniu podlegają między innymi

opłacone składki na ubezpieczenia społeczne (przysługuje na podstawie dowodu opłacania tychże składek do ZUS, wykazane są one w informacji PIT -11 sporządzanej przez płatnika), darowizny przekazane na kultu religijnego lub cele społeczne (przysługuje na podstawie dowodu wpłaty na rachunek obdarowywanego i potwierdzenia przyjęcia darowizny), których wysokość podlegająca odliczeniu nie może przekroczyć 6% kwoty dochodu łącznie z darowizna z tytułu oddania krwi ulga z tytułu darowizn na cele działalności charytatywno opiekuńczej kościelnych osób prawnych, która nie jest objęta żadnymi limitami, tzn. że odliczeniu od dochodu podlega pełna kwota przekazanej darowizny bez względu na jej wysokość i wysokość innych darowizn odliczanych od dochodu. ulga z tytułu honorowego krwiodawstwa (należy mieć potwierdzenie ze stacji krwiodawstwa o ilości oddanej w roku podatkowym krwi i osocza), składki na IKZE (przysługuje na podstawie dokumentu stwierdzającego opłacanie składek w wysokości ustalanej co roku przez odpowiednie rozporządzenia), ulga rehabilitacyjna, w zakresie której mogą dokonywać odliczeń osoby niepełnosprawne oraz osoby, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne z tytułu wydatków poniesionych: na używanie samochodu przystosowanego do potrzeb osoby niepełnosprawnej (przysługuje na podstawie dokumentu potwierdzającego własność lub współwłasność pojazdu w kwocie limitowanej 2280 pln), wydatki na przewodnika osoby niepełnosprawnej w limitowanej wysokości do 2280 pln w roku podatkowym (należy wskazać przewodnika -podać jego dane osobowe i adres zamieszkania), wydatki na utrzymanie przez osobę niepełnosprawną psa- przewodnika posiadającego ważny certyfikat w kwocie nieprzekraczającej 2280 pln rocznie, wydatki na leki ( brane są pod uwagę udokumentowane kwoty wydatków powyżej 100 pln miesięcznie), sprzęt rehabilitacyjny i niezbędne zabiegi (na podstawie dokumentacji medycznej).  

Odliczenia od podatku

Po dokonaniu odliczeń od dochodu otrzymujemy kwotę podstawy opodatkowania. W pit 37 podatek obliczamy według progresywnej skali podatkowej  W pierwszym progu dochodowym do 85280 pln podatek wynosi 18% podstawy minus kwota 556,02 pln. Kwota odejmowana wynika z uwzględnienia kwoty wolnej od podatku, która w rozliczeniu pit 2016 wynosi 3089 pln (3089x18%=556.02). Podatnicy, którzy osiągnęli dochody przekracząjce pierwszy próg podatkowy, od nadwyżki ponad 85280 pln zapłacą podatek w wysokości 32%.

Obliczony podatek możemy obniżyć przez odliczenia dokonywane bezpośrednio od podatku.

Od podatku w PIT-37 odliczamy:

zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości przysługującego odliczenia, gdyż składka odliczana nie może być wyższa niż 7,75% podstawy wymiaru (wymagany dowód płacenia składek,  wykazuje je płatnik w informacji PIT -11 sporządzanej dla podatnika oraz dla urzędu skarbowego), ulgi z tytułu wychowywania dzieci w wysokości zależnej od ilości dzieci spelniających warunki do korzystania z ulgi (dowody nie są wymagane, istotne jest tylko uprawnienie do wykonywania władzy nad dzieckiem, w rodzinach z jednym dzieckiem uprawnienia do ulgi uzleżnione są też od wysokości dochodu),

           Uwaga: Jeśli przysługują odliczenia z tytułu ulgi prorodzinnej w kwocie przekraczajacej wysokość obliczonego podatku, można złożyć wniosek o zwrot niewykorzystanej ulgi.  Wniosek składamy na tym samym formularzu PIT-37 w przeznaczonych do tego rubrykach.

ulga abolicyjna ( stosowana w przypadku dochodów zagranicznych, wymagane poświadczenie o wysokości zapłaconego za granicą podatku).

 

Kiedy tracimy możliwość skorzystania z ulg podatkowych

Możliwość skorzystania z ulg i preferencji podatkowych mamy tylko wtedy, gdy rozliczamy PIT-37 samodzielnie. Jeśli podatnik skorzysta z opcji rozliczenia PIT przez pracodawcę lub organ rentowy, wtedy pracodawca nie dokona odliczeń z tytułu ulg podatkowych, nie rozliczy pracownika wspólnie z małżonkiem ani z dzieckiem jako osobę samotną, nie przekaże 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Pracodawca w składanej za pracownika w miejsce PIT-37 deklaracji PIT-40 oprócz rozliczenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne, może odjąć od przychodu koszty jego uzyskania. Mogą to być nie tylko koszty zryczałtowane, lecz także koszty w wysokości faktycznie poniesionej przez podatnika. Wysokość tych kosztów pracownik podaje pracodawcy w składanym do 10 stycznia  oświadczeniu PIT-12. Nie ma obowiązku  przekazania pracodawcy dokumentów źródłowych potwierdzających wysokość tych kosztów.

PODZIEL SIĘ Z INNYMI

Napisz komentarz...
Zaloguj przez Facebooka

Prywatność
Polityka prywatności 

Redakcja
26-600 Radom
Ul. Okulickiego 39, IIP
TEL: 48 380 30 62 wew. 12
E-mail: biuro@portal.fit.pl

RODO

Szanowny Czytelniku!

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Nie zmieniamy naszych uprawnień.

Od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat.

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności udostępnianych przez Fit.pl Sp.z.o.o.. Dane osobowe niezbędne gromadzone przez serwis www.fit.pl są objęte ochroną danych osobowych: nie są i nie będą nikomu odsprzedawana ani udostępniane. W czasie korzystania z serwisu użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób. Dane, które należy podać to w większości przypadków imię, nazwisko i adres e-mail.

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorami Twoich danych będziemy my: Fit.pl Sp.z.o.o z siedzibą w Radomiu (dalej także będziemy używać skrótu „Fit.pl”) oraz nasi Zaufani partnerzy czyli podmioty niewchodzące w skład Fit.pl ale będące naszymi partnerami, z którymi stale współpracujemy. Najczęściej ta współpraca ma na celu dostosowywanie reklam, które widzisz na naszych stronach, do Twoich potrzeb i zainteresowań.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Przetwarzamy te dane w celach, aby:

  • dopasować treści stron i ich tematykę, w tym tematykę ukazujących się tam materiałów do Twoich zainteresowań oraz do przeprowadzania konkursów z nagrodami,
  • zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług, w tym aby wykryć ewentualne boty, oszustwa czy nadużycia,
  • pokazywać Ci reklamy dopasowane do Twoich potrzeb i zainteresowań,
  • dokonywać pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi i sprawić, że będą maksymalnie odpowiadać Twoim potrzebom,

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pragniemy też wspomnieć, że na większości stron internetowych dane o ruchu użytkowników zbierane są przez naszych Zaufanych parterów.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo tutaj.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz). Taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratorów jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych podmiotów trzecich będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Dlatego też proszę zaznacz przycisk „zgadzam się” jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie, po 25 maja 2018 roku, Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie z usług, w tym ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności Fit.pl, w tym także zbieranych w tzw. plikach cookies przez nas i naszych Zaufanych Partnerów, w celach marketingowych (w tym na ich analizowanie i profilowanie w celach marketingowych) przez opisane wyżej Fit.pl oraz Zaufanych Partnerów. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać korzystając z narzędzia dostępnego tutaj.

Zgadzam się
Nie teraz
fit.pl profil na Facebooku
fit.pl kanał na Youtube
Forum dyskusyjne fit.pl