Alkoholizm – przyczyny i samoregulacja

15 kwietnia cały zachodni świat obchodzi Dzień Trzeźwości, kładąc szczególny nacisk na profilaktykę i walkę z uzależnieniem od alkoholu, które dotyka również Polaków. Święto to jest okazją do uświadomienia sobie konsekwencji nadużywania alkoholu oraz analizy sytuacji Polski w porównaniu z innymi krajami, pytając się, czy Polacy sięgają po alkohol z powodu stresu, smutku czy nudy.
Aleksandra Załęska
2024-04-13 10:43
Udostępnij
Alkoholizm – przyczyny i samoregulacja

Co roku 15 kwietnia Światowa Organizacja Zdrowia apeluje o odstawienie alkoholu na jeden dzień, co może wydawać się niewystarczające, ale ma symboliczne znaczenie. Kościół Katolicki w Polsce posuwa się nawet dalej, zachęcając do zachowania trzeźwości przez cały sierpień. Choć dla niektórych jednodniowe powstrzymywanie się od picia może być łatwe, dla innych może stanowić poważne wyzwanie, sygnalizując problem uzależnienia. Istotne jest nie tylko ilościowe spożycie alkoholu, lecz także jego znaczenie w życiu jednostki.

Uzależnienie, niezależnie od używanej substancji, może pojawić się nagle po pierwszym kontakcie lub stopniowo po długotrwałym nadużywaniu. Czynniki takie jak stres, trauma, ból czy nudę mogą przyspieszać proces uzależnienia, gdy jednostka próbuje uciec od negatywnych emocji poprzez alkohol. Rozpoznanie alkoholizmu może być trudne, ale konieczne, gdy picie staje się nieodłączną częścią codzienności, a odmowa alkoholu wydaje się niemożliwa.

Polska, z bogatą tradycją picia sięgającą wieków wstecz, boryka się z rosnącym spożyciem alkoholu na osobę, wyprzedzając w niektórych badaniach nawet Rosję. Problemy z alkoholem najczęściej dotykają mężczyzn w średnim wieku, szczególnie tych o niższych dochodach lub bezrobotnych, choć zjawisko alkoholizmu wśród osób wysoko wykwalifikowanych również zasługuje na uwagę.

Współcześnie coraz częściej spotyka się alkoholizm wysokofunkcjonujący, dotykający osoby dobrze sytuowane zawodowo i materialnie, co świadczy o złożoności problemu. Tempo życia, stres i brak perspektyw mogą być czynnikami sprzyjającymi nadużywaniu alkoholu, ale kluczową rolę odgrywa również brak umiejętności samoregulacji emocji.

Alkoholizm jest jednym z efektów braku samoregulacji emocjonalnej i niemożności radzenia sobie z problemami. Zamiast sięgać po alkohol jako chwilowe ukojenie, konieczne jest rozwijanie zdolności do kontrolowania własnych emocji i podejmowania zdrowszych strategii radzenia sobie z trudnościami.

Nauka samoregulacji jest istotna dla zapobiegania uzależnieniom i prowadzenia zdrowszego życia. Wymaga to świadomości własnych emocji oraz umiejętności reagowania na nie w sposób konstruktywny. Pomoc w zdobywaniu tych umiejętności można uzyskać poprzez różne metody, takie jak medytacja, terapia czy rozmowy z bliskimi.

15 kwietnia to nie tylko dzień symboliczny, ale również okazja do refleksji nad własnym stosunkiem do alkoholu i podejmowania kroków w kierunku zmiany. Przyjmowanie zdrowszych strategii radzenia sobie z emocjami może być kluczowe dla uniknięcia problemów z alkoholem i prowadzenia satysfakcjonującego życia.