Podczas targów FIT-EXPo 2010 Złotym Medalem MTP został odznaczony Wellness System, zgłosozny przez firmę TECHNOGYM
fit.pl
2010-05-13 00:00
Udostępnij
Wellness System
Wellness System to komputerowy system wspomagania treningu i zarządzania w klubach fitness, zwany jest również. „systemem klucza magnetycznego”. Dzięki Wellness System trening w klubie jest bardzo efektywny. Daje klientom dużo satysfakcji, motywuje ich do pracy oraz sprawia, że wykonywanie ćwiczeń staje się przyjemnością.

Technogym Wellness System nie tylko umożliwia użytkownikom osiągnięcie swoich celów fitness, ale również umożliwia właścicielom obiektu do zrozumienie i doskonalenie skuteczności każdego aspektu ich działalności.

Wellness System stanowi kombinację trzech elementów: oprogramowania, specjalistycznego osprzętu oraz różnorodnych urządzeń treningowych (maszyn cardio, siłowych) połączonych ze sobą bezprzewodowo. Dzięki temu systemowi trening w klubie jest bardzo efektywny. Daje klientom dużo satysfakcji, motywuje ich dopracy oraz sprawia, że wykonywanie ćwiczeń staje się przyjemnością. Jest również bardzo użytecznym narzędziem dla kadry trenerskiej i managerskiej.

Każdy użytkownik Wellness System Key może obejrzeć swoje postępy dzięki scentralizowanemu programowi pod koniec dnia lub tygodnia.

To na pozór bardzo skomplikowane technologicznie urządzenie, jest całkiem proste w obsłudze - zarówno dla personelu jak i klientów. Dzięki modułowej budowie może być konfigurowany do potrzeb każdego klubu, korzysta z niego ponad 2 mln klientów w 1500 centrach fitness i wellness klasy A i AA.

Dzięki Wellness System Możesz sprawdzić, ile kalorii spalić Ciebie, odległość Ciebie travelled and weights you've lifted. podróżował i wagi Ciebie zniesione. It can also track your heart rate when you wear a monitor. Można również śledzić serca podczas noszenia monitor. Your Fitness Instructor can also use this data at your review to update your programme and let you know how well you are progressing. Twoje instruktora fitness mogą korzystać z tych danych w swoją recenzję, aby zaktualizować program i powiadomi Cię, jak dobrze postępują.

Wellness System jest użytecznym narzędziem nie tylko dla klientów klubu, lecz także dla jego kadry managerskiej. W oparciu o informacje zawarte w bazie danych systemu można zaprojektować i wygenerować kilkadziesiąt raportów i wykresów wspomagających zarządzanie. Zbieranie danych za pomocą Wellness System daje możliwość właścicielom fitness klubów szczegółowego rozejrzenia się w użytkowaniu sprzętu. Manager klubu może zidentyfikować obszary, które zasługują na w placówce na dalszy rozwój lub promocję. Dodatkowo właściciele klubów będą powiadamiani o tym, które maszyny wymagają konserwacji.

Wellness System pomoże również zoptymalizować inwestycje poprzez identyfikację tych klubowiczów, których można łatwo stracić.

Wellness System nie tylko pozwala zmaksymalizować zwrot z inwestycji, lecz także cenne dane, na których opierać się będą przyszłe plany i projekty.

www.fit.pl