Współczesna cywilizacja stawia coraz większe wymagania wobec organizmu człowieka, który w pogoni za sukcesem zmuszony jest do pokonywania coraz większych obciążeń
fit.pl
2011-05-10 00:00
Udostępnij
Odnowa biologiczna
Pokonywanie kolejnych barier ludzkich możliwości nie byłoby możliwe, gdyby nie prawidłowa realizacja i sterowanie procesami odnowy biologicznej. Dochodzimy do określenia definicji odnowy biologicznej.

Należy ją rozumieć jako proces powrotu wydolności wysiłkowej do poziomu wyjściowego (lub zbliżonego do niego) po dużych obciążeniach fizycznych i psychicznych oraz przeciwdziałania przeciążeniu pracą za pomocą środków i warunków środowiskowych czynnie wspomagających i przyspieszających proces regeneracji sił ustroju. W aspekcie ogólnospołecznych potrzeb wypoczynku i jego intensyfikacji termin odnowa biologiczna często zastępowany jest terminem bioregeneracja, obejmującym hartowanie, uodparnianie organizmu na wpływ czynników środowiskowych działających w różnych okolicznościach oraz eliminację negatywnych skutków tego wpływu.

www.fit.pl