Ćwiczenia jako pierwsza linia obrony w leczeniu zdrowia psychicznego

Badania pokazują, że aktywność fizyczna odgrywa kluczową rolę w terapii zdrowia psychicznego. Łączenie ćwiczeń fizycznych z poprawą zdrowia psychicznego nie jest nowym pomysłem. Wcześniejsze badania badały wpływ aktywności fizycznej na schizofrenię, lęk i depresję oraz analizowały długość i rodzaj treningów. Jednak naukowcy teraz przeprowadzili najbardziej kompleksową meta-analizę tego rodzaju, obejmującą niemal 100 badań dotyczących różnych form aktywności fizycznej, depresji, lęku i stresu psychicznego w szerokich populacjach dorosłych. Wnioski są takie, że ćwiczenia są równie skuteczne, jeśli nie bardziej, jak psychoterapia czy farmakoterapia jako początkowe leczenie.
Ilona WIlk
2024-05-23 19:07
Udostępnij
Ćwiczenia jako pierwsza linia obrony w leczeniu zdrowia psychicznego

Ćwiczenia a zdrowie psychiczne

Ben Singh z Uniwersytetu Południowej Australii, współautor badania, powiedział: „Aktywność fizyczna jest znana z tego, że pomaga poprawić zdrowie psychiczne, jednak mimo dowodów, nie została szeroko przyjęta jako leczenie pierwszego wyboru. Nasz przegląd pokazuje, że interwencje związane z aktywnością fizyczną mogą znacząco redukować objawy depresji i lęku we wszystkich populacjach klinicznych, a niektóre grupy wykazują jeszcze większe oznaki poprawy.”

Według Światowej Organizacji Zdrowia, jedna na osiem osób na świecie żyje z jakimś rodzajem zaburzenia psychicznego, a większość cierpiących nie ma dostępu do odpowiedniej opieki medycznej.

Analiza danych

Dane analizowano z 97 przeglądów obejmujących 1 039 prób i 128 119 uczestników. Badania obejmowały 27 dotyczących pacjentów z rakiem, 11 dorosłych z depresją, pięć osób starszych i z demencją, cztery dotyczące kobiet w okresie poporodowym, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i stwardnienia rozsianego, trzy dotyczące zaburzeń lękowych, chorób sercowo-naczyniowych, dorosłych z różnymi chorobami przewlekłymi oraz zdrowych dorosłych. Pozostałe 15 badań dotyczyło różnych problemów zdrowotnych, takich jak zespół stresu pourazowego, zapalenie stawów i choroby reumatyczne, zaburzenia neurologiczne, schizofrenia i HIV/AIDS.

Różne formy ćwiczeń

Zespół odkrył, że różne formy ćwiczeń oferują różne korzyści fizjologiczne i psychospołeczne, co potwierdza wcześniejsze przypuszczenia, że trening oporowy ma największy wpływ na osoby z depresją, a ćwiczenia ukierunkowane na umysł i ciało, takie jak joga, oraz intensywne ćwiczenia są najlepsze dla osób z lękiem.

Dane również potwierdziły wcześniejsze badania, które wykazały, że umiarkowana i intensywna aktywność fizyczna jest najskuteczniejsza w łagodzeniu objawów depresji i lęku. Jest to częściowo spowodowane mechanizmami neuromolekularnymi, takimi jak zwiększona dostępność serotoniny i noradrenaliny. Dlatego niska intensywność aktywności fizycznej może nie przynosić takich samych korzyści w stymulowaniu zmian neurologicznych u osób z depresją i lękiem.

Krótsze treningi są bardziej skuteczne

Interesujące jest to, że dane wykazały, iż największe korzyści wynikają z krótszych intensywności treningu, a małe tygodniowe dawki aktywności fizycznej są bardziej skuteczne niż dłuższe. Naukowcy sugerują, że krótsze sesje są łatwiejsze do przestrzegania, zwłaszcza gdy uczestnicy mają już do czynienia z wyzwaniami zdrowotnymi psychicznymi i fizycznymi.

„Ćwiczenia o wyższej intensywności przynosiły większe korzyści w przypadku depresji i lęku, podczas gdy dłuższe sesje miały mniejsze efekty w porównaniu do krótszych i średnich czasów trwania,” powiedział Singh, dodając, że korzyści płynęły z wszystkich analizowanych form aktywności, ale kluczem było dostosowanie do konkretnych wyzwań zdrowia psychicznego. „Co ważne, badania pokazują, że niewiele potrzeba, aby ćwiczenia miały pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne.”

Badania te były ograniczone do recenzowanych prac z baz danych takich jak CINAHL, Cochrane, Embase, MEDLINE, Emcare, ProQuest Health i Medical Complete, ProQuest Nursing i Allied Health Source, PsycINFO, Scopus, Sport Discus, EBSCOhost i Web of Science.

Chociaż badanie nie przedstawia aktywności fizycznej jako alternatywy dla terapii takich jak poradnictwo i leczenie medyczne, podkreśla potrzebę traktowania aktywności fizycznej - dostosowanej do możliwości pacjenta - jako istotnego elementu ogólnego podejścia do zdrowia psychicznego.

Ze względu na ograniczony dostęp do usług zdrowia psychicznego na całym świecie, naukowcy uważają, że dalsze badania nad aktywnością fizyczną jako terapią pierwszej linii mają potencjał przynieść korzyści wielu z szacowanych 970 milionów osób żyjących z zaburzeniami psychicznymi.

Bronwyn Thompson