Przyjaciele i znajomi mają ogromny wpływ na ilość spożywanego przez nas alkoholu – dowodzą najnowsze wyniki badań Framingham Heart Study
fit.pl
2010-04-29 00:00
Udostępnij
Przyjaciele podadzą ci drinka...
Przez 30 lat obserwowano styl życia ponad 12 tysięcy osób. Naukowcy obliczyli, że prawdopodobieństwo spożywania dużych ilości alkoholu wzrasta o 50% jeżeli dana osoba jest bezpośrednio związana z alkoholikiem oraz o 36% jeżeli alkoholikiem jest ktoś z kręgu najbliższych znajomych danej osoby. Te liczby dowodzą, że nie tylko bezpośrednio dziedziczone geny czy wychowanie ma wpływ na nasze zdrowie, ale także ludzie z którymi spotykamy się na co dzień.

Badacze twierdzą, że tego typu zjawiska społeczne mogą mieć wieloraki wpływ na nasze zdrowie. Podkreślają, że w leczeniu alkoholizmu poszczególnych osób nie chodzi już o leczenie pojedynczych jednostek, ale również o obserwację otoczenia osoby uzależnionej.

Ponadto autorzy wyciągnęli z badania następujące wnioski:
– osoby pijące były bardziej narażone na kontakty towarzyskie z osobami, które piły w podobnej ilości,
– niepijący częściej mają przyjaciół i krewnych, którzy nie piją,
– nawyki dotyczące spożywania alkoholu przez sąsiadów i współpracowników nie miały tak silnego wpływu na ilość spożywanego alkoholu przez badaną osobę, w porównaniu do przyjaciół i krewnych,
– 55% dorosłych wypiło przynajmniej jednego drinka w poprzednim miesiącu (w roku 2002) – w taki sposób odpowiedziało 62% mężczyzn oraz 48% kobiet.

Jak wiadomo, ilość i częstotliwość wypijanego alkoholu ma ogromny wpływ na nasze zdrowie, dlatego naukowcy podkreślają istotę wyników swoich badań. Zaznaczają również, że najbliższe otoczenie w jakim przebywamy ma wpływ także na takie czynniki jak palenie papierosów, otyłość czy choroby przenoszone drogą płciową.

www.fit.pl